Общи условия

Общи условия

  Категории лични данни, които ще се обработват

Услугите, които предоставя сайтът, предполагат предоставяне на Лични данни, като например автобиографията, която съдържа информация за физическа идентичност (име, адрес, телефон, e-mail), професионален опит и образование (вид на образованието, квалификации, курсове, сертификати, предишни работодатели и длъжности) и друга информация.

Данните, чрез които се формират биографиите на кандидати за работа в sofiadoc.com, се съхраняват в базата данни на сайта. sofiadoc.com не създава копие на тези данни за предоставяне на работодателите, а само ги визуализира в подходящ вид. Целта за събирането, обработка и съхранение на тези данни,е на sofiadoc.com и с изрично дадено съгласие от страна на субекта на данни. Доколкото тези данни са Лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и по отношение на тези лични данни, sofiadoc.com е Администратор на лични данни и само Администратор на лични данни. Работодателите могат да решат да събират, съхраняват и обработват данни от биографии, свързани с тяхна обява в sofiadoc.com, извън платформата, но това автоматично ги прави Администратори на лични данни по отношение на тези събрани, съхранявани или обработвани данни от кандидатурите извън sofiadoc.com, където следва да спазват изискванията на Регламента.

  • Данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, които са свързани с Ваши присъди и нарушения.
  • документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.

  Цели на обработване

Целта на събирането и обработването на данни е предлагането на услугата на сайта sofiadoc.com, а именно търсенето и предлагането на работа.

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, електронна поща. sofiadoc.com  под никаква форма няма да събира Ваши лични данни, освен необходимите за извършване на действия по уеб сайта.

  Категории получатели на данните

Функцията на sofiadoc.com е информационна платформа, която позволява агенции за заетост, работодатели и други подобни лица, да виждат автобиографията, ако субектът на лични данни е поискал да ги предостави (чрез кандидатстване). След предоставянето на автобиографията към упоменатите по горе получатели на данните, те могат да бъдат копирани, събирани и използвани от тези трети лица, които стават администратори на получените от Вас лични данни. Всякакви искания, относно изпратените към работодатели лични данни, може да ги отнасяте директно към тях.

  Информация за правата на субекта на данни

  • sofiadoc.com ви осигурява непрекъснат 24 часов достъп до Вашия акаунт, освен в случаите на техническа неизправност.
  • Чрез достъпа до Вашия акаунт, Вие имате право на проверка, промяна или изтриване на предоставената от Вас информация (както в профила, така и подадените кандидатури към работодатели). Имате възможност и да се откажете от съгласието за обработване на данните Ви, чрез закриване на акаунта Ви.
  • Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, което се основава на задача от обществен интерес, упражняване на официално правомощие или на легитимен интерес.

  Задължително ли е предоставянето на лични данни

Задължителната информация, за да се регистрирате е име и e-mail. Предоставянето на личните Ви данни в останалата функционална част на сайта, е напълно доброволно по Ваше желание. Физическото лице търсещо работа самостоятелно преценява, дали и какви данни за себе си да предостави.

  Автоматизирано вземане на решения, включително профилиране

„Бисквитките” (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на Вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра Ви следващ път, когато посетите интернет страницата. sofiadoc.com използва „бисквитки” единствено, за да събира информация относно ползването на нашите сайтове, с цел по-бързото Ви идентифициране и предоставяне на услуги.

Можем да позволим на трети страни, като доставчици на реклами или анализи, да събират информация, използвайки тези технологии, директно от нашия уебсайт.

Повече информация за управление на бисквитките – www.allaboutcookies.org е полезен ресурс с много подробна информация за бисквитките и как да ги управлявате, в случай че желаете да изтриете или забраните получаването на бисквитки от sofiadoc.com

  Срок на съхранение

sofiadoc.com ще съхранява предоставената информация за неограничен период, ако акаунът Ви бъде активен поне веднъж на 5 години. Ако акаунтът Ви не е активен за период по-дълъг от 5 години, автоматично ще бъде закрит (всички данни в него изтрити) или докато потребителят сам не я изтрие или промени.

Ако ползвате услугите на sofiadoc.com без регистрация, данните подадени към съответно кандидатстване ще бъдат съхранявани до 90 дни от подаването, а след това изтривани.

  Дали данните ще се предоставят на трета държава извън ЕС

Когато вие изпратите вашето CV на трети лица (български и чуждестранни работодатели, фирми посредници и др.), има вероятност да ги предоставяте в държава извън ЕС, за което трябва да бъдете надлежно уведомени в самата обява на работодателя.

  Сигурност от страна на sofiadoc.com

  • Предоставените ни данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.
  • sofiadoc.com ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, в който сте регистрирани, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с Вас. „ sofiadoc.com няма право да продава или търгува с Вашите лични данни. Служителите на sofiadoc.com са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация. sofiadoc.com се води от приетата фирмена политика за защита на личните данни, която е представена в Комисията за защита на лични данни и се ръководи стриктно от нея, при съхранение на личните данни, получени от регистрирани потребители в сайтовете, собственост на компанията.
За да направим посещенията Ви на нашата уебстраница възможно най-функционални, използваме бисквитки.